Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was geworden, dat Wagner de auteur was van de beruchte tegen Mendelssohn's invloed gerichte brochure : „Ueber das Judenthum in der Musik", barstte, zooals Wagner dat uitdrukte, de 30-jarige „Zukunftsmusikkrieg" los, waarvan hij in 1883 nog niet wist of de vrede van Munster nabij was.

Verhulst dan is in dezen 30-jarigen oorlog zijn vaandel niet ontrouw geworden. Zijne vrienden bewonderen en prijzen hem hierom, maar dit juist heeft onzen tijd van hem vervreemd,

DC

Nu is zulke vijandelijkheid tegenover de evolutie der kunst niet zeldzaam bij groote artisten. Maar zij is alleen te eerbiedigen als het privilegie van den overwinnaar, die, na een smartvollen strijd met zijn kunst, zich zelf heeft vertijdelijkt in roemrijke werken. Zoo kan men iets voelen voor de vijandelijkheid, waarmede Berlioz, Schumann en Mendelsohn het werk van Wagner bejegenden. Zij voelden gevaar; zij streden voor hun liefste eigendom. Maar op hen moest Verhulst zich niet beroepen. Hij was 3 jaar jonger dan Wagner, hij heeft hem overleefd; hij zag de nieuwe kunst naast zich opbloeien* hij heeft ze niet willen kennen; hij wilde ook niet dat zij door anderen gekend werd.

Dit is zijn zwakte.

Hij is de slaaf geweest van zijne persoonlijke sympathieën, en van het valsch begrepen classicisme van een kunstloozen tijd. Zoo begeerde bij zijn kunst te binden aan de hem geïmponeerde

17

3

Sluiten