Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaring van den Meester nog niet is, wettigen eenigsrins die bewering. De andere veeleer de tegenovergestelde.

Zooals het mindere steeds een voorwaarde is van het betere, en géén schoone toon verluidt zonder den bijstand van leelijke neventonen, zooals geen daad groot en geen gedachte schoon is, zonder eenig bestanddeel van lager materie, — zoo kan men geloove aan de monumentale, wetgevende macht der toonkunst in het leven der toekomst, al ziet men dagelijks om zich heen de klein-ijdele menschelijkheid, die begrepen is in de wet der verschijning van alle groote onstoffelijke en ontijdelijke dingen op aarde.

Zoo is dan een illusie mogelijk, zelfs voor sommige Wijzen nu nog nietig en ijdel (omdat zij haar Schijn nog niet heeft in de zichtbare wereld), van een reinigend-verheerlijkende interpretatie des levens door Melodie en Gedachte in de komende tijden.

Van deze illusie en de liefde tot deze illusie zijn de volgende beschouwingen de schuchtere kinderen.

III

Beethoven is niet een zonsondergang, niet een echo, niet een einde, niet een vervulling, maar een morgenschemering, een lente, een begin, een voorspelling. Zoolang hij nog in iets de leerling van Haydn was, leefde in hem nog de XVIIIde eeuw en de laatste idealen van hare litteratuur, de echo van Jean Jacques, de romantiek der achttiende

34

Sluiten