Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stillend de pijnen der ziel, stelpend het bloed van de wonden des lichaams, de macht van den rhythmischen cithara-toon, die steenen schaart tot stedemuren. Zie, hoe de rhythmus den wil en de spieren beleest en, uit velen het enkelleven verdoovend, één eenheid schept in momenten van groote ontroering der volken; zie ook, hoe van die werken van Beethoven, als de Finales der C mollen der A dur-Symphonie, waarin de meester de primitiefste rhythmus-elementen vergoddelijkt heeft, een volkenverbindende kracht uitgaat, vreemd aan de mysteriën van het enkelleven, zich slechts openbarend aan de veelheid—de rhythmus nu bemiddelend de mystiesche unie van beeld en toon, van het m-ruimte-zichtbaar-waarneembare met het in-tijd-hoorbaar-waarneembare : melodie en dans, en het rhythmische volkslied tot danswijze geworden — eerst gezongen door stemmen, die later vervangen door instrumenten, en de dansmelodie edel verliefelijkt tot fiere gracie : de hoofsche dans — bloem der hoogste levensveredeling in Italië en Frankrijk, als de litteratuur der 17de eeuw — dan de dans, verinnigd, verfijnd en vergeestelijkt tot zinnebeeld der zielebeweging, dieper en dieper; eindelijk de harmonie van ziele- en lichaamsbeweging, van toon en gebaar, de wederkeerige doorlichting en verduidelijking van toon en verschijning, de door den geluidsaether omschitterde actie, de oproeping door den toon van het onzichtbare in het zichtbare, van het enkeledenk- en voelbare in den bewogenen hartstochtenmensch, in den bewogenen en zich bewegenden Schijn van het Drama.

43

Sluiten