Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is het in Wagner's werk bereikte doel van een pelgrimstocht van bijna 3 eeuwen.

En de tocht was gegaan langs vele paden, totdat eindelij k de weg was gevonden, open gebaand door de groote meesters der instrumentale kunst. Want de opera, schepping der Renaissance, geboren uit het Hellenisme en realisme van den tijd '), vermocht niet een aequivalent te scheppen van toon en verschijning met al haar decoratief-mythologischen pronk, een droge melodie-looze psalmodie, slechts een enkele maal gedrenkt door de welige, wateren der polyphonie, bekorend de kringen der Florentijnsche academisten alleen door het ijdele schouwspel, de ijdele litteraire illusie van wedergeboorte der antieke tragedie en de vreemde nieuwheid van den enkelzang ondersteund door een nog zeer onbespraakt instrumentengeheel, die nog zelfs niet vermochten te stamelen van de algemeenste ontroeringen, vreugden of weeën, door het tooneeJ beeld gebootst met gebaren;—een verbazing, haar roem van toen, voor wie ooit iets mocht vernemen van de heilige pracht der gewijde toonkunst,—totdat zij bijna een eeuw later de buit werd van den keelvirtuoos, en haar dorre woestijn een lubrieke tuin vol venijnige slingerplanten, hermaphroditiesch gekweel der kastraten, de barokstijl in de muziek, die toen wederom leed, als bij de Vlamingen, onder de macht der materie, maar nü in tegengestelden zin, de overheersching

x) Monteverde trachtte in zijn Orpheo (1606 te Venetië opgevoerd) ieder der personen door afzonderlijke instrumentenbegeleiding te karakteriseeren. Stilo rappresentativo = opera.

43

Sluiten