Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen eenmaal gebood in „de duizend jaren waarin het menschdom het meest bemind heeft"') het Vleesch te kruisigen en in steen te verharden het ziele-gezicht, het hoogste aardsche gedenken van erbarmen en liefde, de godmensch met handen en voeten genageld aan het schandhout der Heidenen, in steenen hymnen van kruisende lijnen, en dit hoogste geluk het voorrecht der Heiligen door de hun geworden Genade, die boven den strijd is van Rede en Gevoel en boven het verdrag: het moeilijk verkregene evenwicht en de gelijke draagkracht van beide die zuilen, op welke steeds als de architraaf alle waarlijk levensvermeerderend vermogen berustte van Beeld en Toon en Gedachte, — dit is van alle groote kunst en philosophie.

II

Twee vlammen gelijk, slaan omhoog de begeerte der stof en de begeerte des Geestes. Ook het Vleesch is Woord geworden en gaat rond als een vermomde tyran, edel en tenger van geestelijkheid. Als de ontbondene winden stoeien de woorden met de zwervende schepen der menscheverlangens, die drijven eenzaam en ver van elkander op mateloos wijde wateren in de schemering van den laten avond der eeuwen2).

x) Léon Bloy.

2) „Après que la Science positiviste faillit supprimer 1'antithèse de la Matière et de 1'Esprit, 1'Esprit maintenant voltige pour fuir comme quelqu' échappé de prison. Après que 1'Esprit fut amoureux de la Matière, la Matière est devenue amoureuse de 1'Esprit." Brief aan R. de Gourmont, 16 April '94.

57

Sluiten