Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de genade bezaten, van hun arme Ik in de oneindigheid der goddelijke liefde en de overweging der eeuwige dingen te doen opgaan

Maar nu is het raadzaam voor iederen Odysseus, die uitvaart om een nieuwe colonie van schoonheid te zoeken, de woordtyrarmen te breidelen, de dolle windvlagen der woorden te binden, opdat zij niet, woedende tegen elkander, het schip doen verzinken.

Mogen mijne vrienden het mij vergeven dat ik mij vermeet, in hun kunst de waarde der woorden te bepalen. Deze regelen zijn ook voor hen niet geschreven, maar voor wie, nog zoekende waar hun schat en hun hart is, zorgvol en onzeker rondgaan.

Er is een lang niet genoeg erkend verschil in essentie tusschen de kunst, die men wel eens gemeenschaps-kunst heeft genoemd en de symbolistische schilderkunst. Tusschen beiden bestaat slechts negatief de overeenkomst, dat er de mensch niet naar de woorden van Baco, onmiddelbaar bij de natuur is gevoegd, of positief, dat /-tusschen object en subject, tusschen de natuur en den mensch bij de vertegenwoordigers van beide richtingen werkzaam is een verbindingselement.

*) Noot voor den Heer Erens. Het dunkt mij, dat dit de waarde en de beteekenis is van het werk van den Heer Rémy de Gourmont, Le Latin Mystique, en niet de door u in de Nieuwe Gids van April bestredene.

De meeningen van Prof. Dr. Chantepie de la Saussaye over dit punt, in zijn boekje „Zekerheid en twijfel", zijn nog niet rijp genoeg om voor ernstige beschouwing in aanmerking te komen.

68

Sluiten