Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die speelt met zichzelf, dit is de toekomsdooze.

Hij heeft, door het intellect-verlangen haar wat hij in passiviteit niét is, soms bevingen en kleuringen aan de opperhuid zijner zinnen, die men zou houden voor de natrüling van een diep zielebewegen. Maar nimmer ontgaat hem in zijne bedachtzame bezonnenheid het besef van de geheimzinnige grens tusschen werkelijkheid en gedachte, illusie en reahteit, het besef, dat zijn denken niets is als een spél voor hem zelf, met zijn eigen verbeeldingen. Hij mist niet alleen, wat Hello noemt „le zèle qui fait mourir tout ce qui lui est contraire'*, hij mist ook alle geloof en liefde, hij heeft niet de liefde der toekomst Boven al deze weldra vergankelijke dingen jammert hooguit de zielszieke lach van dien raadselachtigsten aller, den vroeg ontslapenen Jules Laforgue, den peinzenden Hamlet, wandelend langs het strand van Elseneur, te zoeken het criterium der menschelijke zekerheid, met zijn boek de Moralités légendaires, dat bitterder is dan het boek Job en de Prediker — voor wie het begrijpen.

En déze dingen beschouwende, wordt het ons zichtbaar in ons kleine vergetene land, dat zoo

x) L'Ennemi des lois: „Le sceptique, que je loue n'est pas 1'homme frivole qui effleure toutes choses et n'en jouit que pour se dispenser de les pénétrer, mais celui qui considérant avec clairvoyance 1'ordinaire de la vie, n'en a que du dédain, paree que visiblement elle est faite de choses trop misérables auprès d'un ou deux rêves, qu'il cultive."

Hij is een lamp in een mode-magazijn.

73

Sluiten