Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muzikale cultuur, een monumentale levens-interpretatie van wijden, ruimen, gedragenen rhythmus, wellicht de laatste stervende glans van een beschavings-einde.

Wellicht zal dan het leven als abstractie minder hartstochtelijk bemind, het concrete leven — wijl schooner — minder hartstochtelijk door de eenlingen worden gehaat, een verdrag tusschen Rede en Gevoel gesloten, en het Weten teruggekeerd zijn van zijn overmoed, en, nederig zich buigend voor de wijsheid, een hooger-menschzijn kunnen kweeken, dan het decomposeerende weten van nu.

De toonkunst Zal dan wellicht worden begrepen, zoo niet in nog wijderen zin dan Beethoven en Wagner haar dachten: in monumentaal-politischen zin, als profetische interpretatie des levens, dan toch als de zingende atmospheer om de tweede ideale wereld van diaphanen goudglans, een magische cirkel, doorstraald van alle aardsche en hemelsche dingen.

Een lente is reeds gegaan over ons!

Wellicht zal óók eenmaal de zomer komen!

30 Juli—4 Aug. '93.

75

Sluiten