Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

complexe gestalten van dezen laten» vreemden tijd. Hij. die den verstokten haat van zijn gevallenengelenschap en den weemoed zijns paradijsverlangens voor lange tijden heeft verbeeld in de figuren van Durtal en des Esseintes, in zijn twee zwarte werken A Rebours en La Bas» Lichamelijke en geestelijke hyperaesthesie, walging en druk van het Weten van vroeger» doodkille bewustheid der onherroepelijk-verloren gevoelsongereptheid, wellust-extase zóó hoog» dat de foltering in wellust verkeert» in het geestelijke als in het lichamelijke, — hoogste exaltatie van geest en gevoel door het onbegrensde verlangen naar dat ééne niet-geproefde aan de weelderig-bedwelmende tafel van het moderne zinnen- en geestesleven* op welks bodem niét sluimert de bittere verzadiging en de bleekgele walging; het gevaar van alle hooggestemde naturen van nü, die niet in het ééne hoogste van Thomas a Kempis rust kunnen vinden, de Rust de opperste prikkel van Onrust, de lokkend-tergende belofte, die hoog-uitschittert boven het gansche vibrato van geest en materie, de wijdstralende Rust, daarnaar het verlangen, het verlangen om daarin zichzelf te verliezen, het onvermogen, de onwil tot het vinden van nieuwe levensprikkels, de wanhoop van den hopeloos verlatene, dit alles doordacht en doorproefd tot de pijnlijkste, Scherpste bewustheid — des Esseintes, de proever van elke vrucht uit de tuinen van Schoonheid, Luxurie, Gedachte»

Hij is uit de litteratuur, — nü komt er een litteratuur uit hem.

8a

Sluiten