Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wording van de Christelijke Ziel te verachten om de antieke litteratuur. Uit een vlam- en geestiooze bewondering der antieke litteratuur, de christelijke litteratuur te verachten, is een zeer verouderd vooroordeel; omdat reeds een eeuw de cultuurbeweging, die toenmaals nieuw was na de doode mystiek, de „wedergeboorte der kunsten", de ,4itterae artesque renatae" in het humanistisch jargon — ook op hare beurt weer verging met haar antiquarisch ideaal, dat was : de wedergeboorte der romeinsche rhetoriek in architectuur en litteratuur.

En nu de litteratuur met de haar innig verwante gregoriaansche toordcunst, met de romaansche en gothieke architectuur en schilderkunst weer tot ons spreken, nu ook de geestloos gewordene geest van Erasmus niet alléén meer spreekt in dit vochtige land, nu weer hersteld de communie is van de ziel van nü en de ziel van eertijds, van de nieuwe cultuur en de oude van Thomas a Kempis en Ruysbroeck, van Memlinck en de van Eycken, van Ockeghem, Hobrecht en Josquin des Préz en van wie bouwden te 's Hertogenbosch de St. Jans-Cathedraal, — nü past het met liefde en eerbied te groeten! het werk van Huysmans' jongeren geestverwant, waardoor wederom de mystieke Latijnsche litteratuur toegankelijk geworden is voor allen die gelooven en hopen, — een werk van uiterst geestvolle en delicate eruditie, door een kunstenaar die zijn rijk weten heeft geglorifieerd met den luister zijner schoonheidsliefde: Rémy de Gourmont1).

*) Redacteur aan den „Mercure de France", auteur van Sixtine, Le Fantöme, Litanies de la Rose, Lilith.

89

Sluiten