Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUZIEK

„Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren, dasFühlbare am Unfühlbaren. Vielleicht das Denkbare am Undenkbaren". Novalis

I

Hoe de toonkunst zweeft door het leven, hoe zij een bedwelmend of zielereinigend, ontbindend of opwekkend vermogen heeft, hoe hare verhouding is tot de Idee, en tot de zichtbare wereld, in hoeverre zij gebonden is aan de grenzen van tijd en plaats, of wel spreekt van uit den kern der dingen, hare ethische waarde en haar macht over de zinnen, over den enkelen en over de velen — haar intiem, en monumentaal karakter — dit kan nü, niet enkel voor den muzikalen kunstenaar, maar voor al wie deelneemt aan het geheimzinnig beweeg van den Geest in deze jaren van groote spanning, een dierbaar en eerbiedwaardig probleem zijn. Want voor de toekomst is het niet zonder gewicht, in welke mate ook de toonkunst ons verlangen naar een bevrijdende regeneratie bevredigt.

Wij vragen immers ook van de kunst, dat zij ons gelukkiger, dat is wijzer en daardoor sterker

92

Sluiten