Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal misschien een andermaal onze aandacht vragen -— nu zij het voldoende te zeggen, dat hier alles met passie* en niet enkel met passie des geestes* gemengd was, maar dat ook het hart hier zijn lijden gevonden heeft. Want niet zoo gemakkelijk was het dezen „Wandelaar", hier te scheiden, als het wellicht ware geweest voor den jeugdigen sceptischen theorist, van het egoïstische leven der intellectsgenieting, op wien nü veler oogen gericht zijn. Wie getuigen kan naar waarheid: „Geist ist das Leben, dass selbst im Leben schneidet. Wahrlich mit eigenem Blut mehrte ich mir die Erkenntniss" (Nietzsche „Also sprach Zarathustra'')» is hooger te eer en, dan wie, zich zelf prijzende, sprak: „Ds accueillent tout et n'acceptent rien, ils ne lient que des amitiés d'un soir et ressentent, a chaque tournant de leur curiosité, la tristesse confuse du voyageur quittant un beau pays. (M. Barrès Trots stations de psychotherapie)*

Het is de afkeer tegen het christelijk middeleeuwsch element der romantiek, de verheerlijking van de matelooze levensenergie en het heidendom der Renaissance, het tijdperk van Benvenuto Cellini en Cesare Borgia, van het antieke weelderige Zuiden tegenover het mystieke germaanschchristelijke Noorden, van de door Nietzsche en Taine zoo hoog bewonderde onbewustheid van „goed en kwaad", het „Jenseits von Gut und Böse", de oude „waan", waarop Zarathustra de menschheid gezeten vond, een geestesrichting van sensueel-mteUectualisme, in wier vereering Stendhal met het woord, Napoleon met de daad

X03

Sluiten