Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbroken door de inmenging van het dramatische, dat tot zijne ontwikkeling oneindig rijkere vormen verlangt, dan de op de dansvormen gebaseerde symphonie.

Aan de ontwikkeling der twee accoorden, die de het goud van den Rijn omzwevende „Rheintöchter" juichend doen schallen, aan de verbinding van dit primitieve motief met bijna alle overige muzikale motieven der tetralogie van den „Ring der Nibelungen" is het te zien, hoe het drama bij machte is, de primitieve toongestalte te modelleeren en hoe volkomen het karakter dezer variaties zich onderscheidt van die figuratieve, rhythmische en harmonische veranderingen van een thema, die in onmiddellijke opeenvolging door onze meesters tot steeds wisselende beelden van een dikwijls bekorend kaleidoskopisch effect aaneen werden geschakeld. „Diese Wirkung war sofort durch Störung der klassischen Form des Variationen-Satzes aufgehoben, sobald f remde vont Thema abliegende Motive hineinverflochten warden, somit etwas dem dramatischen Entwicklungsgange Aenhliches der Gestaltung des Satzes sich bemachtigte, und die Reinheit, sagen wir Anstchverst andlichkeit des Tonstückes trübte." Dit is in abstract-technische termen de omschrijving van het verticale principe der dramatische muziek tegenover het horizontale der enkelinstrumentale toonkunst. De aanwending der klassieke symphonische vormen daarentegen op het drama, leidt in de opera tot de verbrokkeling van dezen vorm in vele kleine en groote, meer of minder samenhangende muziekstukken, evenzeer

104

Sluiten