Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dc overige geestesverschijnselen in het algemeen, en een andermaal wederom uitgaande van de bovenvermelde ideeën van Nietzsche, zal het misschien ons mogelijk zijn, langs deze nü duistere paden over klaardere wegen uitkomst te vinden.

III

,,Bleiben wir Wagnern in dem treu, was an ihm wahr and ursprünglich ist — und namentlick dadurch, dass wir, seine Jonger, ans selber in dem treu bleiben, was an uns wahr und ur' sprünglich isf'.

Nietzsche, DU fröhliche Wissenschaft.

Maar hoever, als wij in deze richting zien, ligt nog het beloofde land, hoeveel moed, hoeveel jeugd is er noodig, aan dit land te gelooven 1

Ziet maar eens den inhoud onzer concerten, of zij niet doen denken aan den Deucahontischen zondvloed, zooals Ovidius dien beschrijft, waar leeuwen en schapen broederlijk naast elkaar zwemmen!

En is de banale regelmaat dezer concerten en tooneelvoorstelhngen niet strijdig met alle hoogere functie van kunst ?

Zou het mogelijk zijn, dat er minder lafhartige, lauwe en krachtlooze muziek werd gecomponeerd, als hier niet alles zoo droevig métier was geworden?

Als onze kunst niet kan getuigen van onze overwinningen op ons zelf en de wereld, van Vreugde na Lijden, dat zij dan althands van lijden spreke en niet enkel van vlijtige eerzucht en kleurig-vermomde impotentie!

107

Sluiten