Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glimlachen zachtkens bij het zien van de moeite» die gij neemt om te raden wat mij belang inboezemt."

Zooals nu da Vinei uit dit weten de hoogedele gelatenheid van aanvaarden, de tragische resignatie van den Christus der Cena schiep, Michel Angelo daarentegen de tragische energie, waarmede de athleten der Sixtijnsche en Medicaeische kapel zich aan de brute materie tot souvereine persoonlijkheid streven te ontworstelen, tot de vervulling „van hun zichzelf opgelegden plicht, om zich tegen alles in hun lot te beitelen", zoo gevoelt ook Barrès in oneindig kleinere verhoudingen, dat het hem met te doen is om een persoonlijkheid te zijn in verschillende milieu's, maar om een eigen geheim en oneindig wisselend innerlijk leven te hebben, en bij de ontmoeting met een man, wiens uiterlijk correct, maar innerlijk een hol van kwade en wilde begeerten is, dunkt hem deze tweevoudigheid geen huichelarij noch farizeïsme, maar een hooger instinct van het genot, dat steeds geheim wil gehouden zijn (wat Novalis edeler en reiner schijnt uit te drukken in de woorden: „man ist allein mit was man liebt.")

Daarom schijnt de vraag naar de geldigheid van het divide et impera in deze dingen, die de Heer Erens onlangs stelde (Nieuwe Gids Juni 1895), en in hoeverre de persoonlijkheid door verdubbeling zou worden verzwakt, hier niet op hare plaats, en ware het mogelijk dat de Heer Erens Zijnen vriend Barrès, wat hij hem aan den eenen kant aan ernst te veel schenkt, aan den anderen kant had onthouden, door te meenen, dat deze

135

Sluiten