Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ideeën in het werk van Barrès nieuw zouden zijn en niet reeds in de vorige als bodem en grondstof aanwezig.

Want de verdubbeling der persoonlijkheid schijnt in het aldus tot dilettantisme ontwikkelde individualisme potentieel reeds aanwezig, wegens de absolute onevenredigheid van het aldus ontwikkelde individu met de gemeenschap (hetgeen voor een deel ook aan het probleem der „romantiek" raakt). Dit is, zoo niet een vloek, dan toch een bittere noodwendigheid in alle tijden, die niet waren onder de macht van één groote idee, en dit inzicht had Barrès uit de lange en liefdevolle beschouwing der zoogenaamde primitieven kunnen putten (ware hij tot zulk een beschouwing in staat geweest, en het hem niet, in inversen, zin eenigszins gegaan zooals Kundry,die „uit valsche schaamte de zienswijze har er medeburgers overnam"), jegens wie het zoo gemakkelijk is vrijgevig te zijn — vooral als men niets van hen terug wil ontvangen 1

Nog heeft de Heer Erens in het werk van Barrès op het genot der abnegatie gewezen en de opmerking gemaakt „dat dit een raffinement is, dat, indien gewild, slechts weinig met het katholicisme te maken heeft." Zeer terecht, want het denken over deze dingen gaat wederom uit van de verdubbeling der persoonlijkheid en onderstelt het genot van het geheim. Het is misschien juister, te zeggen, dat het door katholieke temperamenten gevonden is na het einde van het dogmatische gemeenschapsleven, dan door „katholieke volken" waarvan de Heer Erens spreekt.

126

Sluiten