Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BANKROET DER WETENSCHAP (Rede van Prof. Chantepie de la Saussaye)

Overigens heeft de heer Bierens de Haan in de Kroniek van 8 Sept. over het „bankroet der wetenschap", om den trivialen term nog eens te gebruiken, het ware en afdoende woord gezegd, dat daarvan slechts kan gesproken worden door wie zelf bankroet waren of „van de wetenschap verwachtend, wat hun misverstand ze voorzei, slechts het bankroet van hun eigen verwachtingen beleefden."

Over dit onderwerp hebben de stijlproeven van den „groenen" Brunetière (waarmee niet op zijn bloei wordt gedoeld, eerder op het tegenovergestelde, zelfs ook op zijn academisme fles palmes vertes)], werkelijk een ongeëvenredigde aandacht getrokken. Het staat mij niet in bijzonderheden meer voor den geest, maar wel is de indruk mij bijgebleven, dat de groene een representatief artikel te schrijven bedoeld scheen te hebben, zoodat men later zou kunnen zeggen : het einde van het positivistisch liberalisme van omstreeks 1850 en het begin eener nieuwe periode van — „agnosticisme" is geteekend in een belangrijk geschrift van Brunetière, den haan, om zoo te zeggen, van een nieuwen dageraad.

138

Sluiten