Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen, dat dit niet zoo is en Brunetière's geschrift voor hem slechts een aanleiding was, om voor zijne studenten eenige grenspalen op het intellectueele terrein vast te zetten en terloops dezen en genen met de palen een paar duwtjes te geven (bij ongeluk waarschijnlijk),—waarom dan zoolang om een probleem heen gesnuffeld en geslopen, Zonder een enkel spoor van bewustheid te toonen, dat het verwant is aan de hoogste problemen: die van de ethische en aesthetische waarde der intellectualiteit, die allen moesten passionneeren, dichters, denkers, schilders, geleerden en musici, daar het geldt de verhouding van het rationeele tot het transcendentale, van het logische tot het mystische, van het materiëele tot het ideëele, van het arithmetische tot het muzikale, van het objectieve (met het oog aanschouwde) tot het subjectieve (phantastische) [symboliek in schilderkunst en litteratuur]. Prof. Ch. heeft althans geen enkel argument aangevoerd, waarom hij de mystischanalogische wereldbeschouwing van minderwaarde acht, dan de logisch-analytische, noch waarom hij de menschelijke rede verwant acht met de goddelijke die het heelal schiep, want het is al te macabre om aan te nemen, dat dit enkel een ambtelijke plichtpleging zou zijn tegenover eenige ficties.

Zich te verbazen er over, dat de Socratische waardeschatting: kennis = deugd haar prestige verloren heeft en thans niet veel meer wordt geacht, dan een meer of minder eerbiedwaardige antiquiteit, dit is waarlijk èn slechts weinig bespeurd hebben van den intellectueelen ademtocht dezer jaren, èn slecht bekend zijn met de nei-

130

Sluiten