Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die steeds de begeleider is der heilzame bitterheid, en de redenaar twijfelde, of de vraag of het universitaire onderwijs in staat ware om karakters en persoonlijkheden te vormen, door het meerendeel zijner toehoorders zelfs wel zou worden begrepen.

Deze hoogleeraar heeft tets gedurfd, wat tot dusver nog weinigen hebben gewaagd. Het is misschien de eerste schemering van een beteren, nog vèrverwijderden dag.

Moge hij, gedachtig aan het devies van Karei den Stoute, „je 1'ay emprins bien en adviegne", het hier niet bij laten.

9 Oct. 1895.

136

Sluiten