Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

structieve waarde, dit is dus de wet van de organische eenheid van Stof en Idee.

En nu behoeft men met betrekking tot het hoofdthema dezer regelen slechts een stap verder te gaan, om met den geest te gevoelen, dat diezelfde wet ook van toepassing is, met slechts voor ieder werk van kunst op zichzelf, maar ook voor ieder kunstwerk met betrekking tot zijne omgeving. Dit verlangen naar zuiverheid der proportiën. het juiste besef, dat het aesthetische als zoodanig en het religieuse als zoodanig dingen zijn van verschillende orde, en dat de aard van het aesthetische in de omgeving van het religieuse gewijzigd wordt, moet ons noodzakelijkerwijze tot de overtuiging geleiden, dat het in dezen tijd althans even absurd is, een Mis als concertstuk te componeer en, als om bij een kindersprookje als „Hansel und Gretel" eene muziek te schrijven als die van Humperdinck.

Daarom dunkt ons een werk als de zoo even verschenene Mis voor gemengd koor, sok' en orkest van H. von Herzogenberg reeds principieel veroordeeld: — des te meer nog, wanneer dit werk zou blijken te zijn in meer dan één opzicht een maaksel van zelfbewuste en zelfvoldane mediocriteit, een feestdag der vulgariteit naar idee zoowel als bewerking. Maar nu men toebereidselen maakt, om dit werk in zijn schamele ideeën-armoede en pijnlijk beklemmende pedanterie openbaar te vertconen, en dit niet met het waarschuwende doel om den argeloozen te zeggen: ziet, dit is de karikatuur van het heilige, dit is de parodie van den Stijl, dit is de machteloosheid

14a

Sluiten