Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE WANDSCHILDERING VAN DER KINDEREN

„Der wilkommen Besonnene heisst der Seher'*

Novalis

Schooner kan men zijne vaderstad niet eer en, dan Antoon der Kinderen gedaan heeft door zijne nu voltooide wandschildering voor het Bossche stadhuis, schooner in dubbelen zin, door de absolute waarde, die eigen is aan elk werk van zijn hand en andermaal door de wijze, waarop dit werk door hem is ontworpen, door de gedachte en de liefde die er in uit zijn gesproken.

Daarom is het voorloopig de hoofdzaak, zich te verblijden, dat een zoo schaars gevonden verlangen als dat van gemeentelijken schoonheidszin, — zij het dan ook nog slechts door enkelen gedeeld — op zoo zeldzame wijze bekroond is geworden, daarom zij ook de stad gelukkig geprezen, waar de dagelijksche toegang tot het verkeer met het actieve en materieele leven door de beschildering der Halle met zoo hooge verschijning uit de sfeer van het contemplatieve leven omgeven is. Daarom is het voorloopig de hoofdzaak, eerbiedig zich in dit werk te verdiepen, met vertrouwen en overgave zich te wijden aan wat met zoo

15a

Sluiten