Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom is het ondoordacht en kleinmoedig, te zeggen, dat dit werk zou staan „buiten het leven," omdat het zich niet meer beweegt zooals der Kinderens vorige werk, in het tempo der moderne Hollandsche schilderkunst. Want vooreerst is de moderne, zoowel als de XVIIde eeuwsche schilderkunst, bloesem der Renaissance" genoemde beschavingsb eweging, waaraan de theologie en mystiek, die de basis zijn van der Kinderens nieuwste werk, van nature vreemd, om niet te zeggen, vijandig zijn. Bovendien is het gemakkelijker te zeggen wat „in" of „buiten" het leven staat, dan het te weten, want het is toch wel wenschelijk,dat men onder dat woord niet alleen den korten duur van zijn eigen wankele leven en inzichten moge begrijpen.

Maar wellicht zal men zeggen, dat die kunst beter de ideeën van dezen tijd weerspiegelt, dan de kunst van der Kinderen. Toch zou dit slechts dan geen beminnelijke dwaling zijn, wanneer het werkelijk waar was, wat men wel eens heeft willen vermoeden, dat onze tijd geen ideeën bezit. En helaas — nog daargelaten dat wij ook in de philosophie slechts weters hebben en geen enkelen wijze — daarin is veel waars, omdat het ons zelf nog ontbreekt aan het eerste besef, dat wij ieder en schijn van opbouwende, opvoedende en levenkweekende ideeën missen, dat wij, met andere woorden, meer of minder op enkele punten gecultiveerde barbaren zijn en decadenten van onze bloeiende voorouders, omdat onze voorvaderen sints bijna tweehonderd jaar voor winzucht, zoowel materieel als spiritueel, de diepere

ï54

Sluiten