Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE „TERUGKEER TOT HET OUDE" IN DE MUZIEK

Van wege de loutering van den smaak en ter vorming yan een beter oordeel over de moderne muziek zijn de uitvoeringen van den Heer Averkamp met zijn klein a cappellakoor een onmisbaar element in de muziekbeoefening van Amsterdam. Want al overtreffen wij in smaak de Duitschers, en de Franschen in onbevangenheid van oordeel, — steeds blijkt het nog, dat het publiek als zoodanig, evenals de kinderen, het bonte, luidruchtige en schelle verkiest boven het harmonieuse, strenge, voorname en stille. Zoo komt het, dat men in het Concertgebouw steeds weer verlangt „Also sprach Zarathustra" van Strauss te hooren en een werk als „Roschhaschana" van Smulders met koelheid bejegent. Maar het is waar, ,,zeitgemasser" dan Strauss in dit zijn .werk is, kan men moeilijk wezen, en Smulders dacht aan geen „publiek", aan geen „succes", noch aan iets van die dingen, waarvoor een kunstenaar zwaar moet betalen, en schiep in „Roschhaschana" (Nouvel an: Prière pour une vie autre, nouvelle), een werk, dat om zijn klare en diepe sereniteit, zijn edele en fiere

167

Sluiten