Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offeren aan de diatonie, of kunnen slechts zij zoo dwalen, wien de kunst steeds uitsluitend een zaak van theorie en verstand is en tot wie de melodie met haar onhoorbare schreden nimmer naderde ?

Heeft Palestrina ook gezegd: „ritorniamo al antico?" Heeft hij terugwillen gaan tot den ouden Discantus of tot de oude Diaphonie der Middeleeuwen of tot de schrijfwijze van Du Fay of Dunstable ? Integendeel, als Mozart (niet de Mozart der Symphonieën en Sonates, maar de auteur van Figaro en Don Juan), trachtte hij naar het universeele. En zooals Mozart, door zich de muzikale deugden der verschillende naties eigen te maken, warmer en rijker werd dan Gluck* zooals hij de Italianen overtrof in diepte en waarheid en de Duitschers in zegevierende gratie — zoo verbond ook Palestrina de kunstvolle, scholastische schrijfwijze van het Noorden') met het zuidelijk verlangen naar melodie, goot hij door middel zijner fijnere rhythmiek licht en zon in de zware en ietwat duistere kruisgangen der Noordsche polyphonie.

Werkelijk bevat de Missa „Ecce ego Joannes", wier motto, ontleend aan de Openbaring2), het

x) Der zoogenaamde „Nederlanders", die echter geen Nederlanders in den geographischen zin waren, maar Noord-Franschen en Belgen. Noord-Frankrijk Was ook in de muziek het geboorteland der Gothiek.

2) Apoc, i, 3. „Ecce ego Joannes vidi alterum Angelum ascendentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi; et clamavit voce magna quatuor Angelis, quibus datum est nocere terrae et mari dicens : Nolite nocere terrae et mari, neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum."

169

Sluiten