Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij zich met de moderne harmonie en rhythmiek op natuurlijke wijze verbinden kon, is het niet waarschijnlijk, dat hij de ware beteekenis van zijn zinspreuk begrepen heeft.

Mocht hij ze hebben begrepen, mocht hij zijne melodie hebben gedrenkt in deze bron, opdat zij, gesterkt en gelouterd van alle kleine coquetterie en operapathos, een voorspelling mocht zijn van het groote volkslied „Te Deum laudamus", dat, naar wij hopen, eenmaal weder op aarde weerklinken zal.

15 Dec. '98.

175

Sluiten