Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MONUMENTALE KARAKTER DER TOONKUNST

Het ligt in het „monumentale" karakter der muziek, dat in den loop der eeuwen, onder andere namen en andere uiterlijke verhoudingen, steeds weder dezelfde verschijnselen en vraagstukken zich voordoen. Steeds keer en dezelfde dwalingen onder andere namen terug, steeds worden zij weder bestreden en (tijdelijk althans) overwonnen. Deze eigenschap geeft der muziek iets monumentaals, waardoor zij verwant is aan de architectuur, en zich onderscheidt van de schilder- en dichtkunst, van de moderne namelijk* zooals die zich sints het tijdperk der „Renaissance" als zelfstandige kunstgenres hebben ontwikkeld* Hoe kortstondig ook het leven is der muzikale werken* hoe snel zij ook verwelken (want slechts de beste werken der grootste musici zijn na i of 2 menschengeslachten nog niet verouderd), de occidentale muziek in haar geheel* vanaf de vroege middeleeuwen tot op onze dagen* is een groot doorloopend gebouw* welks gewelf de eeuwen als pijlers schragen, en hoezeer ook ieder muziekwerk afzonderlijk een nationalen

176

Sluiten