Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dat is zelfstandige instrumentale muziek) inde tragedie, wanneer een paus in de 14e eeuw een decreet uitvaardigdet egen de „ars nova", de toen pas ontdekte meerstemmige vocaalmuziek, en het Concilie van Trente (volgens de overlevering) de meerstemmige muziek uit de kerk wilde verbannen, daar zij het Woord onkenbaar maakte, dan is het, dunkt mij, niet moeilijk, in deze maatregelen van godsdienstige of politieke strekking, verwantschap te ontdekken met verschijnselen van zuiver aesthetischen aard, als de hervormingen van Gluck en Wagner op het gebied der muzikaal-dramatische kunst.

Over de beoefening der toonkunst bij de Grieken sprekende, zegt de (terecht) beroemde Hellenist, Carl Otfried Muller: „Die Musik, an diese ihre Aufgabe (namelijk „die Stimmungen und Empfindungen des Gemüthes auf eine ergreifende Weise auszudrücken") zu binden, das die Melodie als die Seele darin herrsche und selbst wieder von einer edlen Richtung des Gemüths beherrscht werden sollte, war das bestandige Bestreben der grossen Dichter,. der weisen Denker, selbst der Staatsmanner, die sich um die Volksbildung und Jugenderziehung bekümmerten, bis auf Platon herab, und es erfüllte sie eine wahre Furcht vor dem Umsichgreifen einer luxuriirenden Instrumentalmusik und vor einem zügellosen und launenvollen Spiele in dem schrankenlosen Reiche der Töne"'). Maar

x) Gesch. d. Gr. Litt. I, p 294.

182

Sluiten