Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders dan Antichrist en stichter van een nieuwen godsdienst, en voor wien hij, als voor den schrijver dezer regelen, de onvergelijkelijke en eenig competente rechter over de moderne cultuur is geweest, en bovendien een man, die met heroïsme die wancultuur in zich zelf heeft overwonnen, voor dien is de rede van den heer De Boer geen aangename lectuur, niet zoozeer omdat zij in buitengewoon slecht Hollandsen geschreven is, als wel omdat de redenaar daarin dezen grooten geest dienstbaar gemaakt heeft aan zijn ambt en aan hem geweld heeft gepleegd, door stilzwijgend „de wetenschap" te stellen als „Ding an sich", waaraan de „Erscheinung" Nietzsche moest worden gemeten.

II

Wanneer de heer De Boer tot zijne leerlingen Zegt „liever dan een programrede te houden, heb ik u in deze oogenblikken een voorbeeld willen geven van de psychologisch-historische methode, volgens welke ik trachten zal voor u de geschiedenis van het menschelijk denken te behandelen," dan schijnt het, dat daar een leerling van Nietzsche spreekt, voor wien de geschiedenis der philosophie iets menschelijkers en levenders is, dan een aaneenschakeling van woorden en stelsels, met andere woorden, dat zijne opvatting niet enkel een kritisch-philologische, maar tevens ook een phüosophische is. Hoe men de geschiedenis der philosophie zal doceer en, hangt toch ten slotte daarvan af, hoe men het begrip „philo-

190

Sluiten