Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etwas beweisst, namlich zu versuchen, ob man nach ihr leben könne, ist nie auf Universitaten gelehrt worden: sondern immer die Kritik der Wbrte über Worte."

De belofte, die de heer De Boer doet omtrent de door hem te volgen methode, wekt het vermoeden, dat iets van deze gedachten van Nietzsche (zij het dan ook cum grano salis) bij hem weerklank gevonden heeft en hij den zin verstaan heeft van zijn woorden:') „Als Lehrer mag er ioo mal Unrecht haben: aber sein Wesen selber ist im Recht, daran wollen wir uns halten* Es ist an einem Philosophen etwas was nie an einer Philosophie sein kann: namlich die Ursache zu vielen Philosophien, der grosse Mensch!" — Wekken dus de aangehaalde woorden van den heer De Boer het vermoeden, dat hier een „Jüngerer" van Nietzsche spreekt, wien het niet te doen is om „Worte über Worte" te geven, een „philosooph" in den antieken zin, die zijne leerlingen niet wil doceeren voor het examen maar voor „het leven", dan zou men zich over het schoone en onverwachte verschijnsel moeten verheugen dat hier, voor zoover wij weten voor 't eerst, een hoogleeraar zijn ambt aanvaardt met een rede over de wetenschap „als probleem"; en in de rede zou dan verhaald worden, welke de stelling was, die Nietzsche tegenover de wetenschap innam, hoe de philosooph Nietzsche de

*) Elis. Förster, Nietzsche, Das Leben Fr. N. I, 151 of L. Andreas Salomé, Nietzsche in seinen Werken, p. 5 „Das System ist widerlegt aber die Persönlichkeit lasst sich nicht todtmachen". Verg. X, 286.

192

Sluiten