Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GUSTAV MAHLER (7 Juli 1860—18 Mei 1911)

O glaube, mein Herz, 0 glaube,

Es geht dir nichts verloren l

Dein ist, ja dein was du gesehnt,

Was du geliebt, was du gestritten.

O glaube : Du worst nicht umsonnst geboren l

Host nicht umsonnst gelebt, gelitten!

(G. Manier, 2e Symph.)

Met Gustav Mahler is een zeldzaam mensch heengegaan, een man zooals men niet zou vermoeden dat er in den tegenwoordigen tijd nog kon bestaan, een verschijning zooals wij alleen uit beschrijvingen en uit boeken kenden: eensdeels de in zich zelf gekeerde, in zijne droomwereld ingesponnene toondichter, gelijk wij ons Beethoven denken in zijn latere jaren, en daar naast wederom de man van het moderne leven, de twintigste eeuwer, de Gast dirigent, die een gedeelte van zijn tijd in bliksemtreinen doorbrengt, de alom gevreesde en geëerbiedigde Herr Hofoperndirector, de bekende Weener figuur, klein, tenger, eenigszins voorover gebogen, met zijn asketenkop, en de wonderlijk flonkerende toovenaarsoogen, maar die ook zoo plotseling felle bliksemschichten konden schieten achter de

212

Sluiten