Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDERIK VAN EEDEN'S ONTWIKKELINGSGANG

71

zuiverd in het doopsel en van zonde en waan bevrijd. Zij streden allen den goeden strijd met eerlijke intentie. Hun dwalingen waren vele, maar hun wil was immer ter waarheid gericht; zij volgden de stem van het geweten; in 's levens vérsombering ging hun heimwee vol vertrouwen en verlangend naar het Roode Lampje. Bewuste weerspan* nigheid tegen deugd en waarheid kon hun nooit verweten worden. Het leven zijn zij allen trouw geweest; tot onder de dwingelandij van den hoogmoed toe volhardden zij in het edele streven. In een strijd, die nimmer afliet, in het doorstaan van alle verschrikking van innerlijke verscheurd* heid, verdienden zij de eindelijke bevrijding en vrede. De wedergeboorte is voltrokken, de vrede bevochten; de goede strijder kwam tot rust in de genade Gods. Zijn nieuwe leven ving aan.

Sluiten