Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

FREDERIK VAN EEDEN'S ONTWIKKELINGSGANG

CHRONOLOGISCHE OPGAVE VAN DE VOORNAAMSTE WERKEN VAN FREDERIK VAN EEDEN

Van de met een * aangeduide werken is in het bizonder gebruik gemaakt voor het schrijven van de vorenstaande studie.

Het poortje, of de duivel *De Vrije Arbeid op Wal*

in Kruimelberg, blijspel 1884 den 1906

Het Sonnet, blijspel . . 1884 Ministral 1907

Frans Hals, Historisch Dante en Beatrice . . . 1908

kluchtspel 1884 IJsbrand, een tragicomedie 1908

De student thuis, blijspel 1886 'Studies. 5e reeks ... 1908

•De Kleine Johannes I -. 1887 De idealisten of het be*

Don Forribio, een comedie 1890 loofde land, tooneelspel 1909

Studies, le reeks. . . . 1890 *De Nachtbruid, de ge»

•Ellen, een lied van de denkschriften van Vico

Smart 1891 Muralto' 1909

•Johannes Viator, het boek 't Paleis van Circe . . . 1910

van de Liefde .... 1§22 *Sirius en Siderius, deel I,

•De Broeders, tragedie van de Ouders 1912

het Recht 1894 *In kenterend getij, een

•Studies, 2e reeks . . . 1894 dubbel drama .... 1913 *Het Lied van Schijn en X>*Paurs Ontwaken . . . 1913

Wezen, Boek I . . . 1895 *Aan de vrije jeugd . . 1914

Lioba, drama van Trouw. 1897 *Sirius en Siderius, deel II,

•Studies, 3e reeks . : . 1897 het Kind 1914

•Waarom werkt gij? . . 1899 *Bij het licht van de oor»

•Van, de koele meren des logsvlam 1915

doods 1900 *De heks van Haarlem,

•Binnenlandsche koloni» treurspel 1915

satie 1901 .» De bokkerijder, of het

Van de Passielooze Lelie. 1901 Skelet, drama .... 1918

•De Blijde Wereld . . . 1903 *Studies, 6e reeks . . . 1918

•Gemeenschappelijkgrond* 'Jezus' leer en Verborgen

bezit 1903 Leeven. ...... 1919

•Over Woordkunst. . . 1903 Het Godshuis in de Licht»

•Studies, 4e reeks . . . 1904 stad 1921

•De Kleine Johannes II . 1905 Kerk en Communisme. . 1921

•De Kleine Johannes III. 1906 *Het Roode Lampje I en II 1921

Sluiten