Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

philosophisches System" te zien, streng deductief geconstrueerd uit een monistisch materialistisch uitgangspunt, en van hieruit omvattend het geheele maatschappelijk leven in al zijn ontwikkelingsvormen, stoffelijk en geestelijk. Alleen vanuit dezen gezichtshoek is het te verklaren waarom voor Marx de waar, „die elementarischste Form des bürgerlichen Reichtums" *) zoowel als het kapitaal èn het geld, niet zijn dingen, zaken, maar door middel van dingen teweeggebrachte maatschappelijke productieverhoudingen tusschen personen, voorgesteld door, belichaamd in een ding, een zaak, maar welke verhoudingen allerminst met haar stoffelijken verschijningsvorm mogen vereenzelvigd worden. 2)

*) Marx, Theorien über den Mehxwert, Internationale Bibliothek, Erster Band, blz. 880.

') Zie „Het Kapitaal", Eerste boek, De moderne kolonisaitieleer. Ook volgens Woltmann is ,,Marx' Problem im Qrunde ein philosophisches", t.a.p., blz. 257.

21

Sluiten