Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Masaryk besluit met de gevolgtrekking: „Die Arbeitskraft und ihre Dauer lasst sich nicht so exact messen, wie Marx annimmt".*) Ik vraag mij af: wat doet men, door op dit punt de aandacht te vestigen, anders dan 'kritiek uitoefenen op de summa piincipia van Marx' waardeleer, en daarmede tevens op de geheele gedachtenconstruetie van „Het Kapitaal", in een zuiver deductief betoog op dit fundament, die elementarischste Form des bürgerlichen Reichtums, opgetrokken?

') Die piMlosophischen und soziologischen Grondlagen des Marxismus, blz. 264.

Ook Woltmann, „Der historische Materialismus", schrijft, dat Marx' theorie, in zoover zij stelling neemt in physiologische vraagstukken, geheel en al in den geest der moderne natuurwetenschap doordacht is (blz. 262).

Sluiten