Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, op individueel en sociaal gebied slechts een soort wezenloos aanhangsel is, zonder inwendige kracht en originaire beteekenis alzoo, blijft intusschen onverkort gehandhaafd ook voor bet terrein der marxistische maatschappijleer: het is nu echter de vraag welke, in het kader van die wijsbegeerte en bij een bepaalden stand der. wetenschap, de feitelijke verhouding is tusschen primair en nevenverschijnsel op een gegeven moment van ontwikkeling. Hinc illae lacrimae.

146

Sluiten