Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transports ist da einbegriffen. Diese Technik bestimmt nach unserer Auffassung auch die Art und Weise des Austausches, weiterhin der Verteilung der Produkte und damit, nach der Auflösung der Gentilgesellschaft, auch die Einteilimg der Klassen, damit die Herrschafts- und Knechtsverhaltnisse, damit Staat, Pohtik, Recht, etc. Ferner sind einbegriffen unter den ökonomischen Verhaltnissen die geographische Grundlage, worauf diese sich abspielen, und die thatsachlich überlief er ten Reste früherer ökonomischer Entwicklungsstuf en, die sich forterhalten haben, oft nur durch Tradition oder vis inertiae, natürlich auch das diese Gesellschaftsform nach auszen hin umgebende Milieu.

„Wenn die Technik, wie Sie sagen, ja gröszenteils vom Stande der Wissenschaft abhangig ist, so noch weit mehr diese vom Stande und den Bedürfnissen der Technik. Hat die Gesellschaft ein technisches Bedürfnis, so hilft das der Wissenschaft mehr voran als zehn Universitaten....

„Wir sehen die ökonomischen Bedingungen als das in letzter Instanz die geschichtiiche Entwicklung Bedingende an. A b e r d i e Rasse ist selbst ein ökonomischer Faktor..1)

1) Ik verwijs kier naar Het Kapitaal, Ie Boek, onderafdeeling Koop en Verkoop van de Arbeidskracht:

„De eigenaar der arbeidskracht is sterfelijk. Zal dus zijne verschijning op de arbeidsmarkt miet worden onderbroken, gelijk de voortdurende omzetting van geld in kapitaal verlangt, dan moet de verkooper der arbeidskracht zich vereeuwigen, „zooals ieder schepsel zich vereeuwigt door voortplanting."

„De door slijtage en dood aan de markt onttrokken arbeidskrachten moeten voor het minst door een gelijk aantal nieuwe arbeidskrachten vervangen worden. De hoeveelheid van de ter productie van de arbeidskracht noodige levensmiddelen omvat dus ook de levensmiddelen der reserve, nl. de kinderen der arbeiders, opdat zich dit ras van bijzondere warenbezitters vereeuwige."

In denzelfden zin de onderafdeeling Enkelvoudige reproductie, ook van het Eerste Boek:

„Door een gedeelte van zijn kapitaal in arbeidskracht om te zetten, doet de kapitalist zijn geheele kapitaal vruchten dragen. Hij vangt twee vliegen met één klap. Hij bevoordeelt aich niet alleen met datgene wat bij van den arbeider krijgt, maar ook met hetgeen hij hem geeft. Het ia den rail tegen arbeidskracht uitgelegde kapitaal wordt in levensbenoodigdheden veranderd, waarvan het gebruik dient om de spieren, zenuwen, beenderen, hersens van [bestaande arbeiders in stand te houden en nieuwe arbeiders voort te brengen. Zoover zij blijft binnen de grenzen van het striot noodzakelijke, is dus de individueele consumptie van de arbeidersklasse

167

Sluiten