Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook daarom zijn de beschouwingen van Engels over deze wisselwerking van zooveel belang, omdat bij hier het diepere vraagstuk raakt van de psychologische onüeding der ideologie:

„Namhch wir alle haben zunachst das Hauptgewicht auf die A b 1 e i t u n g der politischen, rechtlichen und sachMchen ideologischen Vorstellungen und durch diese Vorstellungen vermittelter Handlungen aus den ökonomischen Grundthatsachen gelegt und legen m ü s s e n. Dabei haben wir dann die formelle Seite über der inhaltlichen vernachlassigt: die Art und Weise, wie diese Vorstellungen etc. zu stande kommen."

In een brief van 1890 werkt Engels dit punt nader uit:

„Die' Ideologie ist ein Prozesz, der war mit Bewusztsein vom sogenannten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewusztsein. Die eigentlichen Triebkrafte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt, Isonst ware es eben kein ideologischer Prozesz. *)

sehichtsauffassung, allein aan Platze ist. Bei ihr gilt es, auf das Gaai ze zu geien und den wes e n 11 i c h e n Kern im Auge zu haben: dasz die Gesetzmaesigkeitdes sozialen Lebens in Bewegungen der Materie desselben, das ist der sozialen Wirtschaft und ihrer Phanomene, bestehe". — (noot 30).

De idee van de persoonlijkheid van den staat, en in verband hiermee de organische staatstheorie, is dan ook alleen maar mogelijk binnen het kader van een levensleer, die het geestelijke erkent; Esanedn, in zijn „Elêments de droit constitutionnel francais et oomparé", Ie deel, schrijft, dat „1'Etat est la personnification juridique d'une nation: c'est le sujet et le support de 1'autorite publique", terwijl „1'Etat est aussi la traduction juridique de 1'idee de patri e: il résumé tous les devoirs et tous les droits qui s'y rattachent," Juist daarom schrijft Duguit in zijn „Droit constitutionnel", I, blz. 47, dat „La théorie de 1'Etat personne a un vice irrémdssible. Elle repose sur une conception métaphysique a prior i; eUe est une construction juridique Teposant sur les vieux concepts scolastiques, sans valeur, de substance et d'attribut; elle est ainsi extrascientifique".

De bestrijdingen over en weer van deze beide Fransohe staatsrechtsgeleerden raken elkaar niet; de levensbeschouwing, waarbinnen zij hun gedachten opbouwen over het wezen des staats, staan als materialistische en idealistische zoo ver van elkaar af, dat argumenten, ontleend aan deze levensbeschouwing, op elkaar geen „vat" hebben. Zij redeneeren langs elkaar heen.

Men vergelijke 'hierover in de Vragen des Tijde van 1912 een artikel van mijn hand, getiteld „Verschil in staatsopvatting", waartegen Treub, in hetzelfde tijdschrift, stelling genomen heeft in een artikel „Klassestaatopvatting".

*) In „Ludiwig Feuerbach", waar dezelfde kwestie, zij het incidenteel, in behandeling komt, schrijft Engels r „Jede Ideologie entwiokedt sich aber,' sobald sie einmal vorhanden, im Ansohlusz an den gegebenen Voretellungsstoff, bildet ihn weiter aus; sie ware sonst keine Ideologie, d. h. Beschaftigung mit Ge-

172

Sluiten