Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Damit nicht genug. Marx entdeckte auch das spezielle Bewegungsgesetz der heutigen kapitalistischen Produktionsweise und der von ihr erzeugten bürgerüchen Gesellschaft. Mit der Entdeckung des Mehrwerts war hier plötzlich Licht geschaffen, wahrend alle früheren Untersuchungen sowohl der bürgerüchen Ökonomen wie der sozialistischen Kritiker im Dunkel sich verirrt hatten."

Gelijk dus in de staatsleer van Duguit, naar zün eigen verklaring, het begrip staat eigenüjk niet bestaat, maar in zün gedachtensfeer „ce mot désignera, non point cette prétendue personne collective et souveraine qui est un fantome, mais les hommes réels qui en fait detiennent la force," 1) zoo ook bestaat er in de leer van Marx geen geestelijk leven, maar is, wat hij daaronder begrijpt, niets anders dan een büzondere openbaringsvorm van de maatschappebgke realiteit, zooals deze zich van zich zelve bewust wordt in het menschehjk denkvermogen.

*) Zie hierboven blz. 102.

179

Sluiten