Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGING VAN VRIENDEN DER AZIATISCHE KUNST»

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 Januari 1919, No. 27.)

Art. 2. Het doel der Vereeniging is:

a. het bevorderen van de waardeering, studie en kennis der Oost-Aziatische, Vóór- en Achter-Indische en Indonesische kunst;

b. het tot elkaar brengen van hen, die belang stellen in de sub a bedoelde Aziatische kunst;

c. het bestudeeren van de museum-vraagstukken hier te lande en in de Koloniën, die in verband staan met Aziatische kunst; en het verleenen van steun om ten deze tot bevredigende oplossingen te geraken;

d. het bevorderen van het behoud of van aanwinning voor Nederland en Koloniën van voorwerpen van Aziatische kunst sub a bedoeld.

Art. 3 . Zij tracht dit doel te bereiken door: er. het houden van tentoonstellingen;

b. het doen uitgeven van geschriften;

c. het doen houden van voordrachten;

d. het houden van bijeenkomsten en excursies;

e. het inventariseeren der in Nederland en zijne Koloniën aanwezige voorwerpen der in art. 2 sub a bedoelde kunst, het vormen van een archief van afbeeldingen van die kunstvoorwerpen en het verzamelen van geschriften, die op genoemde kunst betrekking hebben;

J

Sluiten