Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarmede Buddhistische monniken hun komst aankondigden, allerlei tempel-utensiliën, als lampen, schellen en offerschalen; voorts urnen, handspiegels enz. Enkele dezer voorwerpen zal men aantreffen onder de tentoongestelde stukken. Bijzondere vermelding verdienen de

TALAMS.

Van deze cirkelvormige, bronzen bladen met opstaanden rand zy'n een negental exemplaren voorhanden. Het is niet met zekerheid bekend of zy dienst deden voor huishoudelijk gebruik, dan wel of zij bestemd waren voor godsdienstige doeleinden. Het feit, dat op Bali thans nog overeenkomstige schenkbladen gebezigd worden om offergaven tempelwaarts te dragen, pleit voor het laatste.

De talams zyn belangwekkend als staaltjes van meesterlijke koperslagers-techniek, doch boeien vooral door hun vaak zeer schoone ornamenteering. De meest gebruikelijke siermotieven zyn de vaas met lotusbouquet en de gevleugelde schelp (Wishnu's attribuut), die beiden met zoo groote voorliefde ook toegepast werden in het decor van basementen en gevels der heiligdommen (b.v. Tjandi Loro Djonggrang te Prambanan).

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op de nummers 51 en 57—58, Waarin het sobere lijnenspel een voornamen zwier vertoont.

De cirkelvormige omlijsting bestaat veelal uit een tumpal-motief, omgeven door gestippelde, soms gestreepte randen, enkele malen uit een bladmotief.

By~ uitzondering worden voor de kernversiering mensch- en dierfiguren toegepast, of een ster met de heilige Crl-syllabe, symbool van het geluk. Het Bata34

Sluiten