Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste rechterhand heeft hij de Cakra. Beide krijgsattributen zijn door vlammen omgeven. Tusschen zijn beenen bevindt zich een leeuw. Hout. Paneel van een wagen, waarop bij processies het godenbeeld wordt geplaatst. 18* eeuw? Hoog 92 cM.

25. Parwati?, staande onder een bloeienden boom, in welks takken zich vogels bevinden. Zij rust met den linkerarm op een lange Gada. Aan hare voeten, links en rechts, bevinden zich telkens twee staande mannelijke figuren. Een vijfde figuur, met de handen in Anjali-houding, bevindt zich tusschen de beenen.

Hout. Paneel van een wagen, alsvoren. 18' eeuw? Hoog 81 cM.

26. Zie opmerking op blz. 11.

27. Godenfiguur in groot ornaat. Rechter- en linkerachterhanden hl Tripatakahasta-houding. In de palm van de rechtervoorhand een bloem. De linkervoorhand rust in de heup.

' Brons. Hoog 49,5 c.M.

28. Krishna, de fluit bespelend, gedacht dansend te midden van de Gopl's. Hij draagt kroon, halskettingen, de Upawita en een guirlande van bloemknoppen. In de achterhanden houdt bij de Cakra en de Cankha. De fluit in de voorste handen ontbreekt.

Geel brons. Hoog 20 c.M.

29. Lakshmi?, staande, in groot ornaat. De linkerarm in Lambahasta(-houding).

Brons. Hoog 11 c.M.

43

Sluiten