Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is in het inwendige een doorboorde staande cylinder aangebracht. De verhoudingen van de onder deelen der lamp -wettigen het vermoeden, dat ze bestemd was om op een staf gedragen te worden. Brons. Hoog 38 c.M. Zie afb. V.

49. Khakkara, zooals door Buddhistische monniken gebruikt werd om hun komst aan te kondigen. Werd gedragen op een langen houten staf. De drieledige beugel rust op een lotuskelk en draagt om eiken arm drie losse ringen, waarvan de middelste versierd is met een parelrand. De beugelarmen verdwijnen aan de bovenzijde in den bek van gestyleerde Makara's. De bekroning vertoont op een dubbel lotus-kussen een stüpa-vormig lichaam, afgedekt door een vijfvoudig zonnescherm, eindigend in een puntig, langgerekt, juweel.

Brons. Hoog 27 c.M.

50. Talam *). Versieringsmotief: vaas met lotusbouquet. Onder de vaas een voetstuk. Diameter 42 c.M.

51. Talam. Versieringsmotief: vaas met lotus-bouquet. Fond gestippeld. Diam. 41 c.M.

52. Talam. Versieringsmotief: alsvoren. Diam. 42 c.M.

53. Talam. Versieringsmotief: alsvoren. Fond gegreind. Diam. 55 c.M.

54. Talam. Versieringsmotief: alsvoren. Fond gegreind. Diam. 48 c.M.

55. Talam. Versieringsmotief: Cankha, gevleugelde schelp, omgeven door lotus-versiering. Omlijsting met bladmotief. Fond gegreind. Diam. 48 c.M.

56. Talam. Versieringsmotief: Cankha, omgeven door floralistisch ornament. Diam. 39 c.M.

57. Talam. Versieringsmotief: alsvoren. Diam. 48 c.M.

*) Zie Inleiding, blz. 34.

48

Sluiten