Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goud. Gevonden in Malang. Hoog 3,5 c.M.

69. Oorsieraad. Aan de eene zijde floralistisch ornament. Aan de andere zijde een dolfijnkop?, omgeven door floralistisch ornament.

Goud. Gevonden in Malang. Hoog 2,5 c.M.

70. Krisgreep. Geornamenteerd met lotus-bloemen en -bladen.

Ivoor. Hoog 8 c.M.

71. Prajnaparamita, de Volmaakte Wijsheid, zittende hi de Diamanten houding, de handen in Dharmacakra-mudra. Op den lotus boven den linkerschouder het heilige boek, de Prajnaparamitasutra. Op het voorhoofd de Ürna. Zij is in vol ornaat gezeten op een lotus-kussen, tegen een versierde achterplaat. Van de bekroning achter het aureool, ontbreken aan de onderzijde de beide Makara's.

Waarschijnlijk een portretbeeld van de vorstin Dedes, gemalin van Rajasa (gestorven 1227). Fijnkorrelige grijsgele steen. Gevonden in de Residentie Malang. Hoog 126 c.M. Zie afb. VI.

OOST-JAVA.

72. Ciwa als Mahadewa, met vier armen, staande op een lotus-kussen tegen een, van boven eenigszins rond eindigende achterplaat. In de achterste omhoog geheven handen rechts de Akshamala, links de Camara. In de voorste handen, voor het lichaam op elkander gelegd, een lotusknop?. Het ornaat bestaat uit oorhangers, dubbele arm- en polsringen, enkelbanden met groote platte stukken voor

51

Sluiten