Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den voet, halsband, borstsieraad, buikbanden en slendang, welks uiteinden op «J van het lichaam tegen de achterplaat opstijgen. Het geheele strak oprijzende beeld is omgeven door een krans van achter het lichaam uitstroomende, gestyleerde, stralen, die ornamentvormig in de achterplaat zijn uitgehouwen.

Gele steen. Modjopahit-styl. Hoog 70 c.M.

73. Mannenkop met snor, gaatjes in de ooren om daardoor levende bloemen te steken, hoog opgewerkte en terzijde overhangende haartooi, waarin zon, maan en sterren.

Grijze steen. Afkomstig van Soekoeh. Vermoedelijk 15" eeuw. Hoog 40 c.M.

74. Pot. bestemming onbekend. Het lichaam der pot is belegd met twee ruitvormige, opgeklonken, platen, in hoog-relief versierd met floralistisch ornament, dat herinnert aan dat van de op OostJavaansche tempels voorkomende médaillons. Het deksel doet in haar geheel denken aan een voorstelling van den Godenberg Meru, en is in twee étages bezet met antefix-vormige rots(?) motieven. Brons. Diameter 18 c.M. Hoog 16 c.M.

75. Deksel, behoorend bij een pot alsvoren. De antefixvormige rots(?)-motieven komen hier voor in drie étages.

Brons. Diam. 15 c.M. Hoog 9 c.M.

BALI.

76. Monumentale deuren, omlijst met een rand, besneden met een motief van Dalima-bloemen. Ditzelfde motief ook als vulling van de paneelen gebezigd. Daartusschen bevindt zich op elke deur

52

Sluiten