Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. als Parwatl, de dochter van den Berg (Himalaya). In haar groot-ornaat komt ook de Upawita voor, die big andere vrouwelijke figuren bijna altijd vervangen is door een gekruist borstsnoer. 2°. als Durga, de Ongenaakbare, vaak in de manifestatie van Mahishasuramardini. In de plaats van de Upawita draagt zij gewoonlijk de kruissnoer. Voor hare attributen, somtijds bevindt zich daarbij ook een boek, zie Ciwa.

Dewi Cri, Maleisch-Polynesische Rijst godin, in het Hindu-Javaansche Pantheon vereenzelvigd met Laksmt, de Gemalin van Wishnu.

Dharmacakra-mudra, gebaar, waarbij de handen voor de borst zijn samengebracht in dier voege dat een der vingers van de linkerhand omvat wordt door duim en wijsvinger van de rechter.

Dharmakaya, zie Sambhogakaya.

Dhyana-mudra, gebaar, waarbij beide handen, met de handpalmen naar boven, op elkander in den schoot liggen in dier voege dat de toppen der duimen elkander raken.

Deze mudra is een teeken van verzonkenheid in meditatie.

Dhyani-Buddha, Mijmer-Buddha, een moeilijk te bepalen Goddelijk wezen, eenerzijds beschouwd als indirecte Schepper van het Heelal, anderzijds geacht als te beantwoorden aan een der vijf elementen, een der vijf zinnen.

Gewoonlijk wordt aangenomen, dat er een vijftal Dhyani-Buddha's bestaan, die geplaatst zijn in de vier windstreken en het Zeniih. In chronologische volgorde schept telkens een hunner de wereld, die hij dan gedurende een Kalpa beheerscht. Hunne namen zijn: Akshobhya in het Oosten, Rat-

59

Sluiten