Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nasambhawa in het Zuiden, Amitabha in het Westen, Amoghasiddha in het Noorden en Wairocana in het Zenith.

Zeiven in meditatie verblijvend, emaneeren zij ieder een Dhyani-Bodhisattwa, die bi elke Kalpa de Wereld beschermt.

In de thans bestaande vierde Kalpa is Amitabha de Heerscher, die tijdelijk door den aardschen Cakyamuni en thans bij de ontstentenis van een aardschen Buddha, door den Dhyani-Bodhisattwa Awalokitecwara het Heelal bestuurt.

Diamanten houding, door een Buddhistische figuur aangenomen, wanneer zij gezeten is met de beenen eng aaneengesloten gekruist, terwijl de naar boven gekeerde hielen elkander aanraken.

Dipangkara-Buddha, de eerste van vier-en-twintig Buddha's, die aan Gautama-Buddha zyn voorafgegaan.

Durga, zie Dewl.

Gada, knots, attribuut o.a. van Ciwa.

Gandhara, N. W. grensgebied van Indië, alwaar een Hellenistisch-Buddhistische kunst ontstond, wier bloeitijd vermoedelijk valt in de eerste eeuw n. Chr.

Gandharwa, musiceerende hemelling in den Hindoeïs-

tischen Hemel. Ghanta, tempelschel. Gopi, zie Krishna.

Hanuman, dienaar en boodschapper van den Apenkoning Sugriwa, welke zich uit dankbaarheid voor de hem door Rama verleende hulp, waardoor bij zijn koninkrijk heeft teruggekregen, met zijn apenleger ter beschikking stelt onv diens gemalin Sita, die geroofd is door Rawana, te bevrijden.

60

Sluiten