Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yakshi, vrouwelijke Yaksha (demon). Yamantaka, zie Wajrabhairawa.

Yidam, beschermgod, die door een Lama gekozen wordt, hetzij tol hulp bij een bepaalde handeling, hetzij als beschermer voor het gansche leven. Het krachtigst werkt de Yidam, welke optreedt in vereeniging met zijn Cakti, vrouwelijke energie, Yum geheeten. In dezen vorm wordt de Yidam gewoonlijk Wajra genoemd. Het is een Tantrische figuur, in extatische vervoering.

Yoga, „het aanspannen (als van een paard)", eene methode van geestelijke verdieping, waardoor men het Eigen Zelf, den Atman, als identiek met den Wereldgeest erkent, zoodat alles wat van dezen onderscheiden is, alles dus wat zoowel zintuigelijk als verstandelijk wordt ervaren, als Maya, ledige schijn, wordt ingezien.

In de verschillende systemen der Yoga wordt dus eene methode van geestelijke training geleerd, die, door de diepste graden van Meditatie heen, voert tot het extatisch beleven van de Eenheid van God en Zelf.

In het Lamaïsme is de Yoga ook eene ceremonie, waarbij de geloovige, o.a. door geconcentreerde richting van de aandacht op mystieke spreuken, of op de voorstelling van eene Godheid, en door het toepassen der Mudra's (de mystieke handhoudingen), in den toestand der Samadhi komt te verkeeren, waarin hij, in extatische vervoering, de door hem aangeroepen Godheid schouwt en Siddhi (bovennatuurlijke krachten) erlangt. Yum, zie Yidam.

65

Sluiten