Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een mooi gebruik heeft aan deze bladzijde een vaste bestemming verleend. Dankbaar herdenk ik allen, die tot mijn opleiding hebben bijgedragen. Het zij vergund hier met name slechts de overledenen J. Verdam en J. S. Speyer te noemen, aan wie mij bijzondere herinneringen verbinden.

Zeer veel ben ik verplicht aan mijn promotor, Prof. Dr. J. W. Muller, wiens steun en belangstelling mijn werk steeds hebben gevolgd, ook waar het zich buiten de gewone grenzen der taal- en letterkunde moest begeven.

Een woord van dank past hier ook aan den uitgever, wiens onbaatzuchtigheid de voltooiing van dit boek in zijn tegenwoordigen vorm mogelijk heeft gemaakt.

Sluiten