Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EERSTE GEDEELTE.

historisch overzicht der versbouwtheorieën in nederland. inleiding 3

eerste hoofdstuk: Voortzetters der klassieke leer. . . S// Algemeene opmerkingen over de klassieke quantileitentheorie ^ H Theorie en praktijk in hei Middelnederlandsch tijdvak . . 14

Matthijs de Casteleyn. — (E. van der Donck) 17

Overgang tot de nieuwe versmaat 22

Regeling der verslengte bij de Rederijkers 26

Peter Heyns 31

Dirck Volckertsz. Coornhert 34

Invoering der „voetmaat" 38

Jan van Hout; H. L. Spieghel; De Twe-spraack; Carel van Mander; Marnix van St. Aldegonde; Jacob Duym.

Nederlandsche en Fransche versmaat 47

Navolging van rijmlooze klassieke metra 50

Jan van Hout; Abr. van der Mijl; Const. Huygens; C. G. Plemp; Conr. Goddaeus. De eeuw van den alexandrijn en de klassieke theorie. . . 56 J. v. d. Schuere; Chr. v. Heule; A. Moonen; Joh. Hilarides; Adr. Verwer; W. Séwel.

Stroomingen der i8e eeuw 67

Oudere Genootschappers, D. v. Hoogstraten; G. O. Reizius; Jan van Belle.

De „nachtwakerskleptoon" 71

J. C. Gottsched, A. Frese; Historie der Rymkonst; Vaelande van leper.

Rijmlooze verzen en hun tegenstanders 75

C. van Engelen, P. Huizinga Bakker; A. Schrage; H. van Alphen (A. v. d. Woordt, P. H. A. J. Strick van Linschoten); P. L. v. d. Kasteele; O. C. F. Hoffham; L. van Santen; W. Bilderdijk.

Sluiten