Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTZETTERS DER KLASSIEKE LEER.

113

tonen verbonden zijn, d. w. z. de plaatsing en afwisseling van dactylen en spondeeën.

Met zijn uitspraak „de klemtoon vormt lengte" heeft Vosmaer het criterium lang-kort, ook voor rijmlooze Nederlandsche verzen die een klassiek metrum nabootsen, van de eerste plaats verdrongen, anders dan Dautzenberg en de zijnen, maar in overeenstemming met de zienswijze van Huygens.

Ons overzicht van de Nederlandsche versbouwtheoriën, in het bijzonder voor zoover die de overgeleverde klassieke wijze van opvatting en verdeeling der lettergrepen volgen, kan hiermee eindigen. Wij hebben haar geschiedenis gevolgd door vele wisselingen heen, tot zij eindelijk het strikt metrische criterium vrijwel geheel verloren, althans ten nauwste aan het klemtoon-criterium verbonden had. In een volgend hoofdstuk zullen wij meer in het bijzonder hebben na te gaan, welke nieuwe en eigen maatstaven de Nederlandsche theoretici in den loop der eeuwen naast of tegenover de klassieke hebben weten te stellen.

8

Sluiten